در زمانه ای که زندگی می کنیم تجهیزات الکترونیکی از قبیل کنسول های بازی، موبایل، تبلت و… بیش از هر چیز دیگری در زندگی کودکان ما خودنمایی می کنند. شبکه های اجتماعی رنگارنگ، میلیون ها بازی کامپیوتری و کارتون های هیجان انگیز می تواند هر کودکی را روزها و ساعت ها سرگرم نگه دارند. حال از این منظر به ماجرا نگاه کنید که با شیوع ویروس کرونا کودکان ناگهان خانه نشین شدند و چند ساعت وقتی هم که در مدارس، مهد کودک ها و دیگر فضای تفریحی و  گروهی از این وسایل فاصله داشتند هم دیگر وجود ندارد و وظیفه سرگرم کردن و بخش بزرگی از آموزش کاملاً بر دوش پدر و مادرها افتاده است، والدینی که خود باید از خانه و یا خارج از خانه به کار و فعالیت روزمره خود ادامه دهند.   تعطیلاتی در کار نیست خانه شما مدرسه شماست: مدرسه ها برنامه درسی را از طریق اپلیکیشن و وب سایت های اینترنتی بری بچه ها ارسال می کنند و توقع دارند پدر و مادر ها که خود هزار کار دارند همه فعالیت های خود را متوقف کرده و به درس و مشق کودکان بپردازند و در ساعات دیگر هم با خیلی منظم و برنامه ریزی شده […] read more